Sista paret ut

Deltagarna ställer upp sig två och två, hand i hand, i en rad bakom varandra. En utses till jägare och står framför de andra. När jägaren klappar i händerna och ropar "Sista paret ut!" ska de två, som står längst bak springa i två halvmånar framåt och försöka nå varandra igen och samtidigt hålla sig undan från jägaren. Om de hinner få tag i varandra får de ställa sig främst i raden och jägaren ropar åter "Sista paret ut!" Om jägaren skulle fånga någon av dem, byter de plats och den som blev tagen, får vara jägare en stund, tills någon annan blir fångad. Man leker så länge man orkar springa.