Runes of Magic

Runes of Magic

ROM EN JPG 300x250

Runes of Magic är ett fantasi MMORPG (MMORPG), där ord kan skapa, men också förstöra. Här kan du utforska och upptäcka en magisk värld full av underverk och forntida gåtor. Uppleva svårbegripliga och farliga varelser och lösa mysteriet med det
för länge sedan fårgångna kungariket. Du har tillgång till ett dubbelt klassystem som ger dig friheten att kombinera din huvudsakliga och sekundära klass, för att kunna bygga upp
din karaktär som du vill. Studera yrken och speciella färdigheter,
att skapa mäktiga rustningar och vapen eller för att förbättra dem. Samla unika "spel samlarkort", som ger dig information
och uppgifter om alla varelser som du redan har stött på. Koppla av efter en hård dag på arbetet i ditt eget hus, där
du kan ordna precis som du vill. På en lång vandring från en hjälplös nybörjare till en stolt hjälte kommer du alltid åtföljas av magiska runor och potenta orakel-ragment av den gudomliga boken Taborea. Använd dem klokt för den kan också lura dig
till förstörelse. Behärska din hantering och upprepa inte tidigare misstag. Legenden har sagt det, att han som omfamnar oraklet och får sin makt, kommer att samla den absoluta makten över framtiden. Det är nu upp till dig, att skriva världshistorien! Välj bland ett flexibelt klassystemet med sex huvudklasser och 36 kombinationer. Dessutom har du tillgång till det dynamiska objekt och run systemet, samt elva yrken. Skaffa ditt eget hus, som du stolt kan visa dina vänner och andra. Kämpa mot mäktiga monster och få fantastiska skatter och härliga titlar i belöning. Och låt dig överaskas över de regelbundna uppdateringarna och förändringarna.

Spela Runes of Magic gratis

Runes of Magic is a fantasy MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), in which words can create, but also destroy. Here you can explore and discover a magical world full of wonders and ancient riddles. Encounter arcane and dangerous creatures and solve the mystery of a long-perished kingdom. You have access to a dual class system which gives you the freedom to combine your main and secondary class, in order to build your character the way you want conceive it. Learn professions and special skills, to forge mighty armor and weaponry or to enhance them. Accumulate unique in-Game collector's cards, which provide you with information and data of all creatures you have already encountered. Relax after a hard day of labor in your own house, which you can arrange just the way you want to. On your long journey from a helpless novice to a proud hero you will always be accompanied by magical runes and potent oracles - fragments of the divine book Taborea. Use them wisely for they might also lure you on to destruction. Master their handling and do not repeat past mistakes. Legend has it, that he, who embraces the oracle and acquires its might, will garner absolute power over the future. It is now up to you, to write the history of the world! Choose from a flexible class system with six main classes and 36 combinations. In addition you have access to a dynamic item and rune system, as well as three gathering and eight crafting professions. Obtain your own house, which you can proudly show your friends and others. Fight against powerful monsters and obtain magnificent treasures and glorious titles. Be astonished by regular updates.

PlayRunes of Magic for free

Hits 1452