IKARIAM

IKARIAMIKARIAM EN JPG 250x250

Ikariam är ett MMOG spel i realtids-strategi från Gameforge som går ut på att man får en antik civilisation som man sedan ska utöka genom att Ad.zanoxbygga nya byggnader och bygga upp en stark flotta och en armé. Man kan även skapa en egen allians och knyta band med andra allianser i övärlden. Genom handel och plundring kan man växa och bli en stor och stark spelare. Det finns fyra olika världar i svenska ikariam Alpha, Beta, Gamma och Delta.

Ad.zanoxSpela IKARIAM gratis

Ikariam is a free online real-time strategy game by Gameforge. The concept behind Ikariam is much like Sid Meier's well-known Civilization games. Each player is given a small town and constructs buildings such as Barracks, Ports, and Taverns to create a larger town, and palaces, which are constructed to allow for the expansion of the empire. Unlike most online browser games, Ikariam puts great emphasis on trade and diplomacy, though it does also feature combat. It is impossible for a town to be completely captured by another player, but it can still be pillaged or temporarily be occupied or blockaded.

Ad.zanoxPlay IKARIAM for free

Hits 1306